Циљеви

Циљеви деловања Института Рајс подразумевају две врсте активности. Једно су меморијалне активности које се односе на Арчибалда Рајса, швајцарског криминолога  и јавног делатника који се у временима најтежих искушења за Србију с почетка двадесетог века потврдио као непоколебљиви и искрени пријатељ српског народа. Друго је реафирмација у савременим друштвеним околностима вредности оне Србије која је Рајса неодољиво привукла. Реч је о вредности посвећености високим идеалима демократија, одговорног и компетентног јавног рада, самопрегалаштва, патриотске посвећености заједници и самопожртвовања.

Дубоко верујемо да те вредности нису исцрпљене партикуларним околностима у којима су се оваплотиле међу српским народом на почетку 20. века већ да представљају узвишени идеал и на почетку 21. века.

Наш рад ће стога подразумевати оне активности у јавном простору Србије и српке дијаспоре које обухватају:

* Неговање успомене на Арчибалда Рајса кроз одржавање секције на нашем интернет сајту која му је посвећена, одржавањем пригодних меморијалних догађаја и издавањем релевантних публикација о његовом раду.

* Представљање вредности истинољубивости, самопожртвовања, космополитског патриотизма и самокритичности које су красиле Арчибалда Рајса као узора савременим генерацијама.

* Издавачка делатност:  Извадачка делатност института односила би се на споменуте вредносне оријентире и настоји би да реафирмише вредности, узорне личности и институције које су обликовале Србију на почетку 20. века а које и данас, верујемо, представљају сигуран путоказ. Релевантне области интересовања наше издавачке делатности су српска историја, друштвена критика, политиклогија и политичка публицистика, политичка филозофија, књижевна критика, есејистика из споменутих области и друге

* Институт Рајс ће одржавати интернет презентацију радног назива „Serbia Unchainged“ на српском и енглеском језику која ће бити посвећена историји српског народа током пре свега најтежих изазова у 20. веку, критичкој ревалоризацији контроверзних историјских дешавања у прошлом столећу као и осетљивим питањима повезаним са спољнополитичким аспектима положаја српског народа. Одржавање ове интернет презентације подразумеваће и развијање одговарајуће видео продукције која би пратила њен рад.

* Институт Рајс међу својим циљевима има и формирање стварање простора у јавности у коме ће бити могуће одговорно, промишљено и компетентно расправљати о питањима повезаним са програмским основама Института. Са тим циљем Институт отпочиње серију трибина, предавања, приказивања књига и других релевантних дела којима ће настојати да ширу јавност упозна са темама релевантним за рад Института.