Andrei Rayevski: Drazha Mihailovich – the man upon whom the future Serbia will be rebuilt!

This is a very special day for me, because the topics I will be covering are all very dear to my heart and to my entire family.  Following the Bolshevik revolution my family and another 1.5 million Russians fled their beloved motherland at the end of the civil war.  All our so-called European “allies” immediately … Read more Andrei Rayevski: Drazha Mihailovich – the man upon whom the future Serbia will be rebuilt!

Андреј Рајевски: Дража Михајловић: човек на коме ће се темељити будућа Србија!

Ово је за мене веома посебан текст, зато што су теме које ћу обрадити драге мом срцу и целој мојој породици. Након бољшевичке Револуције, моја породица и још 1,5 милиона Руса напустили су своју вољену отаџбину на свршетку грађанског рата. Сви наши такозвани европски “савезници” одмах су нас издали (има ли ту чега новог?). Организовали … Read more Андреј Рајевски: Дража Михајловић: човек на коме ће се темељити будућа Србија!